Algemene voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens

Anna van Hooff

Kortrijksestraat 411

8020 Waardamme

welovefairytales@telenet.be

BE 0841 096 995

 

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Anna van Hooff / We love fairy taleseen eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Kortrijksestraat 411, 8020 Waardamme, BTW BE 0841 096 995 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Anna van Hooff/ We love fairy tales houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Anna van Hooff/ We love fairy tales aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

 


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Verzendkosten zullen berekend worden na het plaatsen van de producten in het winkelwagentje en zullen opgeteld worden bij het totaalbedrag van de door de klant gekozen producten die zich in zijn winkelwagentje bevinden.

Verzendkosten in België

Verzending in een envelope:

(Dit is voor een verzending in een bubble enveloppe die ervoor zorgt dat je bestelling goed beschermd is.)

Bestellingen tussen de 0-350g zijn 2,5 euro

Bestellingen tussen de 350-1000g zijn 4 euro

 

Verzending in een doosje (voor de handtassen)

Minder dan 2kg: 4,95 euro

Tussen 2kg en 10 kg: 4,95

Pakketjes zwaarder dan 2kg kunnen ook via kiala worden verstuurd. Mail daarvoor naar welovefairytales@telenet.be

Bij aankoop boven de 60€ worden er in België geen verzendkosten aangerekend.

 

Verzendkosten in Nederland

 

0 tot 100g = 3,5 euro

pakketje:

100g-15kg (via kiala)= 6,42 euro

Boven de 100 euro géén verzendkosten naar Nederland

 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Anna van Hooff/ We love fairy tales niet. Anna van Hooff/ We love fairy tales is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Anna van Hooff/ We love fairy tales is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via welovefairytales@telenet.be


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Anna van Hooff/ We love fairy tales. Anna van Hooff/ We love fairy tales kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Online aankopen

 

Indien u graag iets zou willen kopen via de webshop We love fairy tales, kan u uw keuze maken uit de producten door op de categoriën te klikken. U krijgt dan een overzicht van alle producten in die gekozen categorie en door op “meer informatie” te klikken, krijgt u een duidelijke omschrijving van het product. Bestellen kan dan door op “Bestellen” te klikken. Zo komt dit product in uw winkelwagentje terecht. Daarna kan u kiezen of u nog wil verder winkelen, en du snog een product wil kopen, of dat u de bestelling wil afronden en betalen. Indien u wil betalen klikt u op “bestelling plaatsen”. Bent u reeds klant dan kan u inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Indien niet, moet u zich aanmelden als nieuwe klant zodat wij uw juiste naam en adresgegevens hebben om uw gekochte producten naar u te kunnen sturen.

Daarna kan u kiezen uit de juiste verzendmethode. Bent u niet zeker welke methode de juiste is? Mail dan naar welovefairytales@telenet.be en uw vraag zal zo snel mogelijk beantwoord worden.

U ontvangt een bevestigingsmail van uw bestelling met vraag over te gaan tot betaling.

Het rekeningnummer staat automatisch onderaan uw bestelformulier.

 

 


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

·         via paypal

-         via Banccontact

-         via IDEAL

-         via creditcard

-         via sofortbanking/directbanking

De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Anna van Hooff/We love fairy tales.


 Anna van Hooff/We love fairy tales. is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5(a): Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Gelieve te betalen binnen de 5 dagen. Anders kan Anna van Hooff/ We love fairy tales de door u gekozen juweeltjes helaas niet opzijhouden. 

De bestelling wordt pas klaargemaakt wanneer de betaling op de rekening staat. De bestelling kan niet eerder opgestuurd worden.

Houd er rekening mee dat het 3 dagen kan duren voor het geld van uw  bankrekening op die van de webshop staat. En met een weekend ertussen nog wat langer.

Het kan tot 7 werkdagen duren voor je je juweeltje ontvangt, nadat je betaling op de rekening staat.

 

Voor dringende gevallen is er de mogelijkheid om de bestelling te komen afhalen in Ooskamp, West-Vlaanderen en bijgevolg gewoon cash te betalen.

Soms is Antwerpen ook een mogelijkheid maar niet altijd. Mail gerust hiervoor. welovefairytales@telenet.be

Indien de klant een betalingsbewijs kan doormailen, dan kan de bestelling wel meteen op de post, binnen de termijn van levering.

  

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in heel de wereld maar vooral België en Nederland

Verzendkosten binnen België

Verzending in een envelope:

(Dit is voor een verzending in een bubble enveloppe die ervoor zorgt dat je bestelling goed beschermd is.)

Bestellingen tussen de 0-350g zijn 2,2 euro

Bestellingen tussen de 350-1000g zijn 4 euro

 

Verzending in een doosje (voor de handtassen)

Minder dan 2kg: 4,95 euro

Tussen 2kg en 10 kg: 8,5 euro

 

Voor verzendkosten naar Nederland kan u mailen naar welovefairytales@telenet.be

 

De levering  gebeurt door bpost België.

 

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Anna van Hooff/We love fairy tales via welovefairytales@telenet.be.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Anna van Hooff was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Anna van Hooff/We love fairy tales.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Anna van Hooff te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Anna van Hooff/We love fairytales.

  

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Anna van Hooff/We love fairy tales, Kortrijksestraat 411 8020 Waardamme, welovefairytales@telenet.be   via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier (zie bijlage 1, onderaan) voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan We love fairy tales/ Anna van Hooff heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Anna van Hooff, Kortrijksestraat 411, 8020 Waardamme. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

  

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt We love fairy tales/ Anna van Hooff zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal We love fairy tales/ Anna van Hooff alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat We love fairy tales/ Anna van Hooff op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan We love fairy tales/ Anna van Hooff wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door We love fairy tales/ Anna van Hooff geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

We love fairy tales/ Anna van Hooff betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

·         de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop We love fairy tales/ Anna van Hooff geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

·         de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Soldenartikelen of artikelen met korting kunnen helaas niet geruild noch terugbetaald worden. 

 

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

De garantie is niet overdraagbaar.

Soldenartikelen of artikelen met korting kunnen helaas niet geruild noch terugbetaald worden. 

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van We love fairy tales/ Anna van Hooff is bereikbaar e-mail op welovefairytales@telenet.be of per post op het volgende adres We love fairy tales/ Anna van Hooff, Kortrijksestraat 411, 8020 Waardamme. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover We love fairy tales/ Anna van Hooff beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt We love fairy tales/ Anna van Hooff zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, We love fairy tales/ Anna van Hooff ,respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: [de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden].

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan We love fairy tales/ Anna van Hooff, Kortrijksestraat 411, 8020 Waardamme, welovefairytales@telenet.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot We love fairy tales/ Anna van Hooff, Kortrijksestraat 411, 8020 Waardamme, welovefairytales@telenet.be

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, We love fairy tales/ Anna van Hooff heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

We love fairy tales/ Anna van Hooff houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op We love fairy tales/ Anna van Hooff, Kortrijksestraat 411, 8020 Waardamme, welovefairytales@telenet.be

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

 ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door We love fairy tales/ Anna van Hooff één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van We love fairy tales/ Anna van Hooff. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


 We love fairy tales/ Anna van Hooff kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

 

Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 


 

Artikel 16: Aansprakelijkheid

VEILIGHEID
Juweeltjes van "We love fairy tales" en alle andere artikleen zijn niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

Anna van Hooff of "We love fairy tales" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken die ontstaan door of bij het dragen van onze artikelen.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brugge bevoegd.

 

 

PRIVACY

 

 

 

We love fairy tales hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacy Statement naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Met deze Privacy Statement willen we de gebruiker van onze website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en de rechten van de gebruiker. Door gebruik te maken van onze website verklaart de bezoeker zijn stilzwijgende toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen.

 

Wie verwerkt er jouw gegevens?

 We love fairy tales is de webshop van Anna van Hooff

 

Anna van Hooff

Korrijksestraat 411

8020 Waardamme

BE 0841 096 995

 

welovefairytales@telenet.be

050 69 88 51 

Doel van de verwerking? 

 

In de eerste plaats verzamelt We love fairy tales persoonsgegevens in het kader van een aankoop via onze website of bij inschrijving op onze nieuwsbrief. De betrokkene bepaalt zelf welke gegevens hij vrijgeeft. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, nieuwe producten of diensten, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, en dergelijke handelingen. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. We love fairy tales heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om een ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

 

Bij een bezoek aan de website van We love fairy tales worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van We love fairy tales bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Nieuwsbrief

Ontvang je onze nieuwsbrief? Dan kan je je ieder moment uitschrijven hiervoor door onderaan de nieuwsbrief te klikken. Zo ontvang je in de toekomst geen ongewenste emails meer. 

Wij gebruiken cookies

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

 

Rechten van de betrokkene

 

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan We love fairy tales  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. We love fairy tales verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

 

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot We love fairy tales  door middel van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag en bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart). We love fairy tales  verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan We love fairy tales/ Anna van Hooff, Kortrijksestraat 411, 8020 Waardamme, welovefairytales@telenet.be

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en)

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

© 2015 - 2020 www.welovefairytales.eu | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.